Stwierdzenie nabycia spadku to zasadniczy element prawa spadkowego. Wydanie przez sędzinę postanowienia w zakresie stwierdzenia nabycia spadku wywołuje żywotne skutki prawne nie tylko dla spadkobierców, lecz także dla osób trzecich. Z wydaniem przez sędzinę postanowienia w zakresie stwierdzenia nabycia spadku łączy się żywotne domniemanie prawne. Powołany do spadku wymieniony w postanowieniu sędziego jest postrzegana jak uprawniony zgodnie z prawem spadkobierca także w przypadku gdyby ostatecznie uprawnionym do spadku okazała się całkowicie inna osoba. Mając na uwadze powyższe sensownym jest rozpoczęcie postępowania stwierdzenia nabycia spadku. W przypadku braku umiejętności z dziedziny rozpoczynania postępowania spadkowego zaleca się poprawić wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Aby można było deliberować o stwierdzeniu nabycia spadku konieczne jest przygotowanie przez spadkodawcę testamentu albo wystąpienie dziedziczenia ustawowego. Celem udzielenia przez sędzinę postanowienia w zakresie stwierdzenia nabycia spadku jest ustalenie, że określone podmioty są uprawnione do dziedziczenia ustawowego oraz dziedziczenia testamentowego. Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku zaleca się sporządzić odmiennie w zależności od rodzaju dziedziczenia. W przypadku doszło do skutku dziedziczenie testamentowe konieczne jest określenie we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku przygotowania przez spadkodawcę testamentu. Przygotowanie testamentu może być doprowadzone do skutku w wielu formach dopuszczanych przez normy prawne prawa spadkowego i postępowania spadkowego. Wszystkie formy testamentu dopuszczane przez normy prawne prawa spadkowego oraz postępowania spadkowego mają taką samą siłę prawną i w związku z tym powinieneś określenie we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku każdego z testamentów.