Kowalczykconsulting – Oferuję usługi z obszaru zarządzanie operacyjne, interim management , zarządzanie operacyjne. Ustawiony na rozwiązania i generalny menedżer z ponad 25-letnim stażem w międzynarodowych spółkach. Rozmaite doświadczenie w różnorodnych gałęziach przemysłu, głównie w specjalizacji opakowaniowej, papierniczej i motoryzacyjnej. Biegłość w kierowaniu fabrykami produkcyjnymi i wielkimi grupami pracowników oraz zrzeszeniami biznesowymi. Kapitalne wyniki w nadzorowaniu firmami po przejęciach a także w rozwoju przedsięwzięć typu greenfield. Skupienie na efektach finansowych i dbałość o interesy udziałowców. Znaczny poziom odpowiedzialności za decyzje, postępowanie adekwatne z ustalonymi zasadami i kulturą organizacyjną. Bogate doświadczenie opatrzone rzeczowymi efektami w restrukturalizacjach i relokacjach fabryk przemysłowych lub ich wydzielonych części. Implementacje systemów jakościowych oraz optymalizujących. Zapraszamy na stronę www.kowalczykconsulting.pl

Czym jest kierowanie?

Kierowanie należy do nauk ekonomicznych. Nauka ta edukuje managerów, jacy kierują firmą. Ich intencją jest dokonanie zamierzonych celów. Kierują oraz organizują oni pracę innych ludzi. Dzięki managerom, firmy mogą osiągać wyznaczone cele. Praca polega na planowaniu, konstytuowaniu, motywowaniu i kontroli. Wpływem tych postępowań są zasoby ludzkie, finansowe i informacyjne. Nadzwyczaj istotnym składnikiem przy wyborze odpowiedniej osoby na stanowisko managera jest doświadczenie. Dzięki doświadczeniu zdołamy należycie pokierować ludźmi w celu otrzymania konkretnych celów. Nadzwyczaj ważne jest też edukacja. Warto inwestować w swoje wykształcenie. Dzięki dużemu wyborowi w różnych kursach i szkoleniach jest to możliwe do osiągnięcia. Sprawdź naszą ofertę