Nasza firma, od wielu lat wyróżnia się w pracach drogowych, a więc pracach melioracyjnych, jak też pracach wodno – kanalizacyjnych. Roboty ziemne Kołobrzeg to nasz chleb powszedni.Mamy profesjonalny sprzęt, a więc maszyny do realizowania wszystkich zadań, jak też pozostałe narzędzia, które dają szansę sprawnie i niesamowicie dokładnie zrealizować wszelkie zadania. Rzecz jasna nasza firma ma wszelkie potrzebne uprawnienia, które dają szansę wykonywać takie czynności w kompletnym zakresie. Nasi pracownicy cyklicznie odbywają różnorakie szkolenia, aby dzięki temu stosowali coraz to nowsze, przeważnie lepsze metody, które w znacznym stopniu przekładają się na jakość realizowanych prac. Dysponujemy nie wyłącznie urządzeniami do budowania kanalizacji, chodników, dróg itp., ale też w naszym zasobach znajdują się urządzenia, które używane są do oczyszczania kanalizacji, jak też jej konserwacji. W przypadku melioracji, wdrażamy aktualnie najnowsze rozwiązania techniczne, które umożliwiają w dużym zakresie poprawić standard gleby i też skutecznie chronić ją przed rozmaitymi zanieczyszczeniami. Wszystkie prace realizujemy rzetelnie, na najwyższym poziomie i w atrakcyjnych cenach.

Działamy na terenie województwa zachodniopomorskiego (Kołobrzeg, Koszalin, Szczecin, ŒŚwidwin) i województw ośœciennych. ŚŒwiadczymy następujące usługi: roboty ziemne, melioracje, roboty drogowe, budowa instalacji wodno-kanalizacyjnych, budowa przydomowych oczyszczalni œcieków i roboty ogólnobudowlane. Szeroki zakres usług wodno-kanalizacyjnych i nie tylko, świadczymy w niskiej cenie