Większość osób o psychoterapii słyszy od rodziny i przyjaciół, którzy z niej sami korzystali albo z filmów czy gazet. Jest wiele negatywnych sposobów postrzegania psychoterapii – w większości wynikają one z niewiedzy. Ludzie, którzy z z tej pomocy korzystają mają najczęściej zwykłe i rzeczowe a mniej skrajne oceny.

W wielu dolegliwościach psychologicznych, kryzysach czy konfliktach, które w ciągu życia stają się udziałem wszystkich ludzi psychoterapia jest najprostszym sposobem pomocy i leczenia – począwszy od groźnych zaburzeń a kończąc na niewielkich ale uciążliwych trudnościach, np. ze snem. Wieloletnie badania i poszukiwania dowodzą skuteczności psychoterapii ale również na to, że użycie różnych koncepcji i szkuł myśli psychoterapeutycznej przynosi zbliżony efekt terapeutyczny – wśród prawdopodobnych przyczyn tego stanu rzeczy podnosi się osobowość psychoterapeuty i jej zaufanie do metody, w której ramach pracuje.

Specjaliści psychoterapeuci otrzymują umocowanie do wykonywania zawodu od instytucji szkoląco-akredytujących, które w znakomitej większości same związane są z międzynarodowymi zrzeszeniami psychoterapeutycznymi. Dotychczas brakuje ustawowej regulacji zawodu psychoterapeuty, ale zgodą większości organizacji polskich psychoterapeutów profesją tą można się zajmować jedynie po skończeniu minimum czteroletnich, podyplomowych studiów w tym zakresie. Więc psychoterapeuta to zupełnie różny zawód niż psycholog (po studiach magisterskich psychologicznych), psychiatra (po medycynie) czy terapeuta uzależnień (po szkoleniach w tego rodzaju).

Pomoc psychoterapeutyczna przeznaczona jest dla jednostek i małżeństw ale też dla rodzin, grup i organizacji. Niektóre podejścia ma duży dorobek w pracy ponad-indywidualnej (rodzina, grupy, społeczności).

Dla ludzi, którzy rozważają możliwość poszukiwania pomocy dla siebie, swojego małżeństwa czy rodziny dostępna jest bogata literatura, rozmaite przewodniki oraz morze informacji w Internecie – np. na www NGO. Dowiadując się więcej można lepiej zorientować się, czy jest to typ pracy, którym dobrze jest się zainteresować, w nadziei na rozwiązanie trudności.