Technologia filmowa. Spośród wszystkich dziedzin sztuki oprócz telewizją sztuka filmowa w najszerszym zakresie korzysta ze środków technicznych i najbardziej jest od nich uzależniona.Jednocześnie postęp sztuki filmowej ma ogromny wpływ napostęp technologie filmowej, przyczyniając się do powstawania coraz doskonalszych urządzeń i1 ulepszenia metod ich stosowania.

Technologia filmowa dzieli się na kilka działów, różniących się zarówno charakteremwykorzystania, jak również środkami technicznymi. Do działów tych należąprzede wszystkim: technika zdjęciowa, technika projekcyjna (kinotechnika) , a dodatkowo technika dźwiękowa; wszystkie znajdują użycieprzy realizacji i demonstrowaniu filmów zarówno fabularnych, jak również dokumentalnych, a dodatkowo naukowych, do których należą filmy ściśle naukowe, popularnonaukowe, oświatowe i instruktażowe.

Powstanie technologie filmowej wiąże się z wynalazkiem kinematografu. Nazwą tą określanona starcie aparat do utrwalania na taśmie światłoczułej obrazków obiektu znajdującego się w ruchu , a dodatkowo do projekcji otrzymanychzdjęć na ekranie. Kinematograf powstał w wyniku połączenia w jednącałość paru wynalazków umożliwiających zarejestrowanie i odtwarzanie sfotografowanego ruchu: aparatu chronofotograficznego, dającego serię migawkowychzdjęć kolejnych faz ruchu określonego obiektu ; światłoczułej błony celuloidowej (taśmy filmowej); aparatu projekcyjnego ; urządzenia do przerywanego (skokowego) przesuwu taśmy światłoczułej w czasie dokonywania zdjęć i ich wyświetlania. Wynalazki te powstały wprawdzie .w drugiej połowie XIX w., ale złożyły się na nie pełne wieki rozwoju wielu dziedzin edukacji i technologie.