Domy zeroenergetyczne to najczęściej obiekty o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną z własnymi systemami wytwarzania energii (cieplnej oraz elektrycznej).

Zeroenergetyczne domy charakteryzują się tym, że całe zapotrzebowanie energetyczne jest pokrywane z odnawialnych źródeł energii. Jako przykład tego typu domów może służyć modelowy dom zeroenergetyczny ZEH1. W odróżnieniu od budownictwa pasywnego, budynki zero energetyczne nie zostały określone żadnymi standardami technicznymi. Takim domem mógłby być zwykły tradycyjny dom o bardzo wysokiej energochłonności z ogromnymi kolektorami słonecznymi i panelami fotowoltaicznymi, jednakże nie miałoby to uzasadnienia z punktu widzenia ekonomiki. Najrozsądniejsze wydaje się projektowanie budynków w standardzie pasywnym z zastosowaniem układów wytwarzających energię z odnawialnych źródeł. Domy tego typu są budynkami niezależnymi od sieci energetycznej lub budynkami w których zewnętrzna sieć elektroenergetyczna pełni role bufora energii elektrycznej. Zazwyczaj systemy produkujące energię generują ją w lecie i w ciągu dnia – wtedy kiedy jest najmnijsze na nią zapotrzebowanie. Natomiast korzystnie byłoby wytwarzać energię w godzinach porannych, wieczornych i w miesiącach zimowych. Z tego powodu nadwyżki energii można wprowadzać do zewnętrznej sieci KSE (Krajowa Sieć Elektroenergetyczna). Trudne i nieuzasadnione ekonomiczne jest magazynowanie energii elektrycznej i dlatego wykorzystuje się do tego celu zewnętrzne sieci.

Energię cieplną można natomiast magazynować stosunkowo łatwo w zbiornikach STES (Seasonal Thermal Energy Storage) – są to zbiorniki wykorzystujące wodę jako nośnik i akumulator energii cieplnej.