Jakie szkolenia warto wybrać?
Jakie szkolenia warto wybrać?

Co zrobić, żeby stawać się prawdziwym ekspertem? To oczywiste, że bez dodatkowych konferencji i szkoleń twój rozwój się zatrzyma. Trzeba dużo czasu poświęcać na ciągłe zdobywanie informacji. Wiedzę można też pozyskać podczas szkoleń, warsztatów i sympozjów. Jakie szkolenia wybrać? Dużą liczbę warsztatów i szkoleń można zobaczyć na naszej stronie.

Dlaczego my?

 • trenerzy-praktycy z wieloletnią praktyką zawodową,
 • jedna z najlepszych firm szkoleniowych w Polsce,
 • merytoryka, rekomendacje, doradztwo.

Szeroki wybór szkoleń eksperckich m. in.:

 • szkolenie prawo pracy po zmianach w 2016 r,
 • mierniki efektywności działu personalnego,
 • zamówienia publiczne w 2016 roku,
 • zarządzanie zapasami – metody uzupełniania, magazynowanie i dystrybucja,
 • współpraca pracodawcy ze związkiem zawodowym,
 • konsument jako strona umów w energetyce,
 • specustawa przesyłowa,
 • zajęcie pasa drogowego i tymczasowa organizacja ruchu,
 • nowe regulacje w obszarze cen transferowych w 2016 roku,
 • praktyczne wykorzystanie aplikacji ms excel szkolenia,
 • służebność przesyłu,
 • tabele przestawne jako narzędzie analizy biznesowej,
 • controlling i budżetowanie,
 • zarządzanie ryzykiem w projekcie,
 • ms excel w praktyce działu personalnego warsztaty ,
 • służebność przesyłu i wynagrodzenie za bezumowne korzystanie,
 • umowy najmu i dzierżawy,
 • kompendium najnowszych zmian w prawie pracy 2016,
 • zawieranie umów w obrocie gospodarczym,
 • łańcuch dostaw,
 • zawieranie i realizowanie przez przedsiębiorstwo obrotu energią i paliwami gazowymi ,
 • prawo pracy 2016/2017 dla zaawansowanych,
 • finanse dla niefinansistów,
 • wycena nieruchomości podejście dochodowe.

poznaj pełną listę naszych szkoleń z prawa, it, hr, logistyki i innych.

By autor with 0 comments
Wyszukiwanie informacji – efektywność i zasoby
Wyszukiwanie informacji - efektywność i zasoby

Bibliotekarze, pracownicy centrów informacji, projektanci systemów informacyjnych od dawna zastanawiają się, jak efektywnie zaspokajać potrzeby informacyjne użytkowników. Ich usiłowania odnosiły się i odnoszą do zindeksowanych, uporządkowanych, zorganizowanych zbiorów dokumentów i informacji, dobranych według precyzyjnie zdefiniowanych kryteriów. Zbiory dokumentów, zorganizowane w biblioteki oraz zbiory informacji zorganizowane w systemy informacyjno-wyszukiwawcze są też na ogół adresowane do określonych grup użytkowników. Diagnoza potrzeb informacyjnych użytkowników, szczególnie w procesie projektowania systemów informacyjno-wyszukiwawczych, wpływa w istotny sposób na określenie kryteriów doboru informacji, wprowadzanej do zbioru wyszukiwawczego systemu oraz zdefiniowanie kluczy dostępu do informacji przechowywanej w systemie.

Pytanie o to, jak efektywnie zaspokajać potrzeby informacyjne użytkowników, nabiera nowego znaczenia w odniesieniu do użytkowników Internetu i wymaga poszukiwania uaktualnionej odpowiedzi. W przypadku Internetu nie mamy bowiem do czynienia, ani z celowo dobranym, ani z uporządkowanym i ustrukturowanym, ani z adresowanym zbiorem dokumentów i informacji.

Wyszukiwanie informacji stało się nieodłącznym elementem życia współczesnego człowieka. Nie jest już ono powiązane wyłącznie ze specyficznymi domenami aktywności ludzkiej, takimi np. jak działalność naukowo-badawcza, zaś systemy informacyjno-wyszukiwawcze nie służą przede wszystkim ich projektantom. Zaspokajanie potrzeb informacyjnych stało się powszechne i konieczne w niemal wszystkich sferach życia człowieka, obejmujących różnorodną działalność zawodową, działalność gospodarcza, poszukiwanie pracy, spędzanie wolnego czasu, dokonywanie zakupów itp.

Wyszukiwanie informacji nabrało szerokiego społecznego charakteru, a dostarczanie narzędzi i świadczenie usług w tym zakresie stało się działalnością konkurencyjną. W konsekwencji tego użytkownik przestał być klientem, a stał się pełnoprawnym uczestnikiem społecznego systemu wyszukiwania i dostarczania informacji ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konsekwencjami tego faktu.

By autor with 0 comments
Elektronika samochodowa – szkolenia
Elektronika samochodowa - szkolenia

Organizujemy szkolenia dla osób rozpoczynających przygodę z serwisowaniem oraz naprawą urządzeń elektronicznych jak i bardziej zaawansowanych. Tematykę szkoleń podzieliliśmy na 4 kategorie : abc-programowania, abc-can, abc-key oraz kurs indywidualny - warsztatowy. Podczas 1 ze szkoleń podejmujemy tematykę podstaw elektroniki :

 • teorię związaną z pracą z pamięciami, plikami binarnymi, hexEdytorem, programatorami serii Wellon VP, UPA-USB, Martech BOX III, Tango czy MBKeyProg. Uczymy jak programować i odczytywać pamięci, wylutowywać pamięci na przykładzie licznika, zmienić język w nawigacji, wyczytywać układy serii MAC za pomocą CarProTool
Podczas drugiego ze szkoleń ABC-CAN:
 • Uczymy budowy analizatora can, odczytu informacji z magistrali can, nadawania i odbieranie ramek, jak informacja jest zapisana w interfejsie CAN, jak wygląda opis ramki sygnalizującej błąd komunikacji CAN.
Podczas trzeciego ze szkoleń ABC-KEY
 • pokazujemy programatory do kluczy, prezentujemy jak dział programator Tango, MbKey czy ADE.
 • uczymy jak programować zabezpieczone procesory motorola w oparciu o programatory Orange5 i UPA USB
 • przedstawiamy programy do edycji plików : jak odczytywać informację z plików, jak kodować informacje w plikach oraz odczytywać kod pin, kod do radia czy odczyt km
 • prezentujemy urządzenia kluczykarskie z przykładem dorabiania transponderów
 • pokazujemy charakterystykę transponderów - ich przykłady z opisem
 • dorabiamy klucze na przykładzie stacyjek : Ford focus, toyota yaris, toyota raw4 czy VW passat
 • pokazujemy jak dorobi kluze na przykładzie mercedesa

Szkolenia odbywają się cyklicznie w warszawie oraz Gdyni.. zapraszamy do odwiedzenia naszej strony.

By autor with 0 comments
Szkolenia BHP w Inowrocławiu
Szkolenia BHP w Inowrocławiu

Szkolenia BHP online będą interesującą propozycją firm BHP dla klientów, na ich stronach www możemy wyszukać interesujące propozycje kursów online.

Konkurencja przyczyniła się, że oferty na szkolenie BHP online są coraz liczniejsze i w coraz to lepszych cenach. Zapytaj swego szefa o możliwość odbycia szkolenia BHP online. Dowiesz się więcej o samokształceniu kierowanym, czytając ten artykuł poniżej. Samokształcenia kierowane to edukacja przez Internet, na odległość, prowadzona przez upoważnionych ludzi. Zapisanie się do takiego szkolenia bhp online znacznie poprawia komfort samego szkolenia a także ogranicza straty czasu do minimum.

Nowy członek kursu rejestruje się w kilka chwil. Do procedury rejestracyjnej wymagane jest podanie hasła i loginu. Zerknij w swój kalendarz, odszukaj pasującego terminu i jak najszybciej zapisz się na szkolenia BHP on-line w wybranej przez siebie firmie BHP. Odszukaj terminarza na stronie www i zapisz się na kurs w wybranym przez siebie terminie. Chwilę po przesłaniu na maila hasała dostępu do kursów BHP online użytkownik dostaje materiały potrzebne do kursu.

Czas, jaki trzeba spędzić przed komputerem to blisko 4 godziny. Nie można skrócić szkolenia BHP Inowrocław, ponieważ do egzaminu końcowego można przystąpić po przejściu minimum 68 % szkolenia. W przypadku, gdy z głowy wyleci któraś informacja, możecie wrócić do wybranego fragmentu w szkoleniu – tylko jeśli, gdy chodzi o materiał edukacyjny. Owe kursy są bardzo kuszące, argumentami za, są imponująco niska cena oraz możliwość skończenia szkolenia przez kierownika w domu – przed monitorem komputera. Obsługa kursu BHP on-line jest niezwykle prosta – intuicyjna, i każdy poradzi sobie z nim bez najmniejszych problemów. Minister Pracy i Gospodarki i Państwowa Inspekcja Pracy mają obowiązek respektowania e-szkoleń. Szkolenia BHP online bardzo obniżają liczbę wypadków w zakładzie pracy. Na koniec szkolenia dostaje się certyfikat o jego ukończeniu. Gdy masz pracę bardzo narażoną na wypadki, to niestety nie odbędziesz szkolenia BHP on-line. Firmy BHP po przez szkolenia BHP on-line mocno obniżają swe koszty jak i koszty takiego szkolenia on-line. Do e-szkolenia mogą zapisać się: właściciel firmy, osoba kierująca pracownikami, pracownik administracyjny, pracownik biurowy, pracownik inżynieryjny, pracownik techniczny.

Uważasz, że kursy BHP internetowe są za trudne dla Ciebie?

To proste!

W Internecie roi się od ciekawych kursów. Nie bój się korzystać z udogodnień XXI wieku i zapisz swoich pracowników na szkolenie BHP online! Kurs BHP w sieci dla Ciebie i Twoich pracowników!

By autor with 0 comments
Szkolenie otwarte zarządzanie zespołem
Szkolenie otwarte zarządzanie zespołem

Kierownik, by być skutecznym, winien ujawniać się obowiązkowością i zmysłem organizacyjnym, zatem umiejętnością doprowadzania organizacji do triumfu, kształtowania wizji, harmonogramów realizacji tejże koncepcji, tworzenia potencjału organizacyjnego i rozliczania ludzi z korzystnych zadań. Winien on podejmować prawidłowe kroki, żebym zmienić prywatne ambicje w postępowaniu, tak na płaszczyźnie osobistej (budowa pewności), jak także organizacyjnej (konstruowanie potencjału organizacyjnego). Kroki owe, to: Diagnoza. Zarządzający potrzebują wypełniać diagnozy osobniczych również organizacyjnych prawdziwych również słabych stron. Taka dokładna diagnoza powinna ułatwić im zarejestrować glob takim, jakim jest, a nie takim jakim preferowali by go doświadczać. Dopuszczenie złych stron i umiejętności zastosowania silnych właściwości zezwala przywódcom odgadnąć siebie dodatkowo ich instytucje odpowiednio przyzwoicie, żeby zrobić postępy. Wymowa. Zarządzający winni wypowiedzieć swoje osobiste i organizacyjne cele i tory. Indywidualna misja lub organizacyjna wizja konstytuują korzystne sposoby wymówienia trendu. Alokacja. Kierownicy pragną przygotowywać podziału programów. Własne środki obejmują czas dodatkowo dyspozycyjność. Prowadzący, którzy nie mogą urządzić osobistego programu nie są w stanie utworzyć autentyczności, gdyż wyjątkowo nie mają czasu dla nikogo dodatkowo na nic. Porównywalnie przywódcy muszą klasyfikować kapitały spółek tak, by ją pobudzić. Stawianie potencjału organizacyjnego przez szkolenie, budowanie zespołów dodatkowo reegineering procesów pracy, oraz także przepływu informacji stają się kluczem rozkładu pomysłowości organizacyjnej. Koncentracja. Szefowie muszą skupiać swoją uwagę. Zyskują oni na rzeczowości koncentrując się z dużą pasją na niewielu kierunkach dodatkowo zwracając uwagę na tych, których interesy mogą nie zostać zaspokojone pod rządami grupy. Liderzy ułatwiają organizacjom skupić się na nazwaniu kilku głównych planów, kategorycznie je wprowadzając także kształtując organizacyjną kulturę stanowczości. Dalekowzroczność. Szefowie potrzebują czynić podziału dalekowzroczności. Bez używania systemu mówienia o postępach działań subiektywne motywy stają się pragnieniami, nie jawą. Identycznie, niezwykle ważne staje się konstruowanie zespołu korekty rezultatów, gdzie zauważa się potrzebne zachowania organizacyjne, tudzież potem kalkuluje się z nich pracowników. Pośród kwalifikacji przywódców-liderów ogromne miejsce przywiązuje się do ich zachowań godnych, jakie przyzwalają im kompensować nieprzyjazne roszczenia płynące z szanowania wytycznych skuteczności plus uczciwości. O wspomnianych zagadnieniach jest mowa na szkoleniach organizowanych przez Exante TC. M.in. w Poznaniu firma przeprowadza szkolenie otwarte kierowanie zespołem . Firmy oczekują od swoich liderów prawości, otwartości dodatkowo przyzwoitości w przewodzeniu. Cnoty te wymagają funkcjonować w stosunkach ze społeczeństwem, sponsorami, władzami, środkami masowego przekazu, jak również z kumplami po fachu.

By autor with 0 comments
Szkolenie metodologia badań własnych
Szkolenie metodologia badań własnych

Kurs w zakresie metodologii badań własnych na uczelniach wyższych jest z reguły bardzo ograniczony i sprowadza się wyłącznie do przekazania Studentom podstaw teoretycznych. W rezultacie, bardzo często mają oni problemy ze sformułowaniem założeń badawczych, przeprowadzeniem badania i omówieniem wyników. Stąd warto skorzystać ze szkolenia w tym zakresie. Interesująca ofertę warsztatową w tym zakresie proponują szkolenia Know How. Wszystkie proponowane przez firmę szkolenia studenckie łączy jeden element metodologia szkolenia badania pedagogiczne, społeczne, edukacyjne, własne kierowane są do dyplomantów, magistrantów i doktorantów. Warsztaty metodologiczne organizowane są na terenie całej Polski a program szkolenia bazuje na praktycznych przykładach. Terminarz spotkań dostępny jest na stronie szkoleń Know How. Warto skorzystać z oferty, gdyż szczególnie wysoko oceniane są prace dyplomowe i magisterki rozwijające wątek empiryczny. Na szkoleniu nauczysz się jak sformułować problemy badawcze i hipotezy robocze, ustalić zmienne i wskaźniki, przygotować ankietę, zanalizować i zaprezentować uzyskane wyniki, a w konsekwencji wyciągnąć wnioski. Przed każdym szkoleniem przeprowadzamy ankietę diagnostyczną, która pozwala na poznanie oczekiwań uczestników szkolenia. W trakcie szkolenia wykorzystywane są takie aktywne metody, jak: burza mózgów, case study, praca w grupach. Poszerzysz swoje horyzonty myślowe i rozwiniesz zdolności analitycznego myślenia. Zapraszamy studentów z Wrocławia, Warszawy, Krakowa, Gdańska i wielu innych miast.

By autor with 0 comments
Egzaminy na prawo jazdy Kraków
Egzaminy na prawo jazdy Kraków

Prowadzenie pojazdu jednym przychodzi z łatwością, innym nie. Zawsze podstawą do prawidłowego opanowania samochodu może być głównie szkoleniowiec odpowiedzialny za to, że nauczy nas bezpiecznie poruszać się po drodze. Zanim doczekamy się ekscytującej nauki praktycznej, jesteśmy zobowiązani zaliczyć i zdać kurs teorii, który jest niezbędny do tego, żeby potrafić odpowiednio zachować się prowadząc pojazd. Szkoły w tej chwili oferują różne systemy nauki teorii prawa jazdy. Nasza udostępnia kursantom nowoczesną platformę szkoleniową online, co umożliwia osobom lubiącym pobierać nauki w domu, we własnym tempie. Prowadzimy również zajęcia w wygodnych godzinach. U nas można nauczyć się prowadzić pojazdy wszystkich kategorii. Dodatkowo prowadzimy też kursy zawodowe. Do egzaminów z teorii oraz praktycznych potrafimy przygotować każdego, nawet najbardziej odpornego na naukę kursanta. kursy z teorii i praktyki w naszej szkole prowadzi doświadczona kadra dydaktyczna. Prowadzący widzą o tym, że kurs z zakresu prawa jazdy nie jest jedyną rzeczą, którą kursanci zajmują się w życiu. Każdy etap szkoleń z zakresu prawa jazdy zakończony jest koniecznym egzaminem państwowym, na konkretnych zasadach, które są wyjaśniane kursantom w momencie trwania kursów. Ci, którzy mają dodatkowe pytania niech w dowolnym momencie zgłasza się po informacje do jednego z naszych wielu biur. Gorąco zachęcamy wszystkich zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do prowadzenia pojazdu na dowolną kategorię. Bardzo zapraszamy też na naszą stronę www, gdzie umieszczone zostały niezbędne wiadomości dotyczące poszczególnych kursów prawa jazdy oraz szkoleń zawodowych. Gwarantujemy najwyższy poziom prowadzenia kursów.

By autor with 0 comments
Nauka jazdy Olsztyn
Nauka jazdy Olsztyn

Co powoduje najogromniejszy szkopuł zdającym test na prawo jazdy?

Przypadkiem nie wyłącznie nauka jazdy Olsztyn, ale trudność z rozumieniem kodeksów stanowi dla wielu kursowiczów temat nie do przezwyciężenia. To sprawia podobnie problemy z rychłym podejmowaniem reakcji na drodze. Podróż autem obecnie nastręcza nie jedynie zdolności właściwej obsługi wozu, lecz podzielności uwagi i myślenia, a z tym na nieszczęście jest coraz gorzej. Nowi kandydaci na kierowców nie potrafią się skupić i zapamiętać obrazu sytuacji, a wtedy nie ma szans, ażeby odnieść się do kolejnej sytuacji bądź założyć, co wydarzy się po pewnym czasie.

Jak wygląda test na prawo jazdy? Non stop mamy test wyboru, pytania i odpowiedzi , a zatem ogólnie nic nie uległo zmianie. Natomiast jak wygląda nowy egzamin na prawo jazdy naprawdę?

Czy ustanowienie innowacyjnych kodeksów ogranicza uzyskanie prawa jazdy? Oczywiście, tak nie jest, bo i tak trzeba poświęcić czas na naukę regulaminów i zasad ruchu drogowego. Zmieniła się nieco forma egzaminu i sprawy zwyczajnie techniczne z nim połączone.

W tej chwili pytania pokazywane są w postaci klipu wideo. Ograniczono czas na odpowiedź, nie ma możliwości zmiany poprzedniej odpowiedzi bądź także powrotu do przedtem wypełnionych punktów testu. Zróżnicowano punktację, w tym momencie nawiązuje do szczebla znaczenia błędu wobec bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zwiększono też liczbę pytań, na które musi udzielić odpowiedzi kandydat na prawo jazdy Olsztyn.

Wedle najświeższych zasad sprawdzianu na prawo jazdy kursanci nie mogą mieć dojścia do kompletnego zestawu dopuszczalnych pytań założonych na egzaminie.

By autor with 0 comments
Jak wygląda kurs prawa jazdy kategorii A?
Jak wygląda kurs prawa jazdy kategorii A?

Aby uzyskać uprawnienia do kierowania motocyklem, konieczne jest posiadanie prawa jazdy kategorii A. Warunkiem koniecznym, aby taki dokument otrzymać jest:

 • ukończenie kursu na prawo jazdy kategorii A w wybranej przez nas szkole jazdy;
 • zdanie egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD).

Kurs na prawo jazdy kategorii A, podobnie jak kurs na prawo jazdy kategorii B, składa się z dwóch części:

 • teoretycznej,
 • praktycznej.
Część teoretyczna kursu na prawo jazdy kategorii A.

Teoretyczna część kursu na prawo jazdy kategorii A to co najmniej 30 godzin zajęć (godzina zajęć teoretycznych trwa jak godzina lekcyjna 45 minut). W tej części kursant uzyskuje informacje w zakresie podstaw kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym, obowiązków i praw kierującego pojazdem oraz uczy się udzielania pierwszej pomocy.

Część praktyczna kursu na prawo jazdy kategorii A.

Szkolenie praktyczne trwa co najmniej 20 godzin zegarowych i rozpoczyna się po zakończeniu teoretycznej części kursu. Część praktyczna przeprowadzana jest:

 • na placu manewrowym,
 • w ruchu miejskim,
 • w ruchu poza obszarem zabudowanym.

Na zakończenie kursu szkoła jazdy przeprowadza wewnętrzny egzamin, który, podobnie jak państwowy egzamin na prawo jazdy w WORD-zie, składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Egzamin wewnętrzny ma za zadanie nie tylko sprawdzić umiejętności i wiedzę przyszłego kierowcy, ale także zapoznać go z procedurami odbywania się egzaminu państwowego. Dzięki temu kursant mniej stresuje się podczas egzaminu w WORD.

By autor with 0 comments
Tajniki skutecznej negocjacji czyli cechy dobrego sprzedawcy
Tajniki skutecznej negocjacji czyli cechy dobrego sprzedawcy

Nie da się ukryć, że każdy sprzedawca musi umieć negocjować korzystne warunki dla swojej firmy. Dlatego też na pewno umiejętności z zakresu negocjacji, w takiej sytuacji bardzo się przydadzą. Są to niezbędne umiejętności cechujące dobrego sprzedawcę. Podczas takiego szkolenia, możliwe będzie poznanie wiedzy z zakresu technik negocjacyjnych jak i możliwe będzie dbanie o relacje z Klientem podczas prowadzenia negocjacji. Jeśli tylko negocjacje zostaną przeprowadzone w prawidłowy sposób, każda ze stron będzie mogła być zadowolony z jej efektów.

Na pewno szkolenia sprzedażowe będą przekazywały uczestnikom wiedzę na temat technik, jakie należy wykorzystać podczas procesu negocjacji. Dzięki temu, że takie umiejętności będzie się posiadało, można będzie zwiększyć swoje szanse na wygranie negocjacji. Będzie to miało pozytywny wpływ na przebieg pracy zawodowej, która będzie się wiązała z pozyskiwaniem dla swojej firmy nowych klientów. Na pewno takie umiejętności pozwolą na zwiększenie efektywności. Można być pewnym, że szkolenia sprzedażowe będą w tym zakresie niezwykle pomocne.

Sukces po uczestnictwie w takich szkoleniach będzie realny do uzyskania. Można będzie się cieszyć zarówno z dobrych wyników sprzedażowych, a więc finansowych w danej firmie jak i z relacji, jakie będzie się miało z klientami. W takiej sytuacji, jeśli zadowolenie występowało będzie na tych dwóch polach, można będzie się określić mianem świetnego negocjatora. Z pewnością szkolenia sprzedażowe będą miały w tym zakresie swój wkład. Aby poznać te wszystkie techniki i móc się ich nauczyć zarówno w teorii jak i w praktyce, warto brać udział w tego typu szkoleniach, które pozwalają w znakomity sposób doskonalić umiejętności z różnych zakresów dotyczących sprzedaży.

Na pewno nikt nie pożałuje udziału w tego typu szkoleniach. Można będzie się cieszyć ze zdobywanej wiedzy i możliwości jej poszerzania. Każda firma będzie mogła się w bardzo dobry sposób rozwijać dzięki temu, że będzie w swoich szeregach posiadała specjalistów z zakresu negocjacji.

By autor with 0 comments