Zmiany w warunkach technicznych od 1 stycznia 2014 roku.

W dniu 1 stycznia 2014 roku zaczną obowiązywać zmiany w Rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zmiany te wprowadzone z powodu Dyrektywy unijnej nr 2010/31/UE w zakresie charakterystyki energetycznej budynków. Celem tej polityki jest zwiększenie efektywności energetycznej i obniżenie zużycia energii, a co się z tym wiąże również obniżeniem emisji CO2.

Nowe warunki techniczne dla budynków wejdą w życie od 1 stycznia 2014 roku. Rozporządzenie przewiduje stopniowe zaostrzanie wymagań w kolejnych latach 2017 oraz 2021. Docelowo, od końca 2018 roku wszystkie nowe budynki muszą być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii (nearly Zero-energy buildings).

Najistotniejsze zmiany w warunkach technicznych dla obiektów budowlanych dotyczą wentylacji mechanicznej oraz wskaźnika EP, określającego roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania CWU.

Dodatkowo, nowe domy będą musiały spełniać jednocześnie wymogi dotyczące maksymalnego zapotrzebowania na energię pierwotną oraz minimalnej izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych. Wedle aktualnych przepisów, nowoprojektowane budynki muszą spełniać tylko jeden z powyższych warunków.

Zmiany dostosowujące warunki techniczne do dyrektywy 2010/31/UE pociągają za sobą zaostrzenie wymagań izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych. Obowiązywać będą nowe wartości graniczne dla współczynnika przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne U ≤ 0,25 W/(m2K). Zmienijają się również parametry dotyczace wymagań wobec stropów międzykondygnacyjnych, dachów czy ścian wewnętrznych.


Ocena: 5/5 (3 głosów)  


Szczegóły wpisu:


Odwiedziny botów:
  • googlebot: 38 (ostatnio: 29.05.2020 17:09:56)
  • yahoo: 6 (ostatnio: 31.03.2016 04:11:14)

Podlinkuj wpis: