Jak wygląda kurs prawa jazdy kategorii A?
Jak wygląda kurs prawa jazdy kategorii A?

Aby uzyskać uprawnienia do kierowania motocyklem, konieczne jest posiadanie prawa jazdy kategorii A. Warunkiem koniecznym, aby taki dokument otrzymać jest:

  • ukończenie kursu na prawo jazdy kategorii A w wybranej przez nas szkole jazdy;
  • zdanie egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD).

Kurs na prawo jazdy kategorii A, podobnie jak kurs na prawo jazdy kategorii B, składa się z dwóch części:

  • teoretycznej,
  • praktycznej.
Część teoretyczna kursu na prawo jazdy kategorii A.

Teoretyczna część kursu na prawo jazdy kategorii A to co najmniej 30 godzin zajęć (godzina zajęć teoretycznych trwa jak godzina lekcyjna 45 minut). W tej części kursant uzyskuje informacje w zakresie podstaw kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym, obowiązków i praw kierującego pojazdem oraz uczy się udzielania pierwszej pomocy.

Część praktyczna kursu na prawo jazdy kategorii A.

Szkolenie praktyczne trwa co najmniej 20 godzin zegarowych i rozpoczyna się po zakończeniu teoretycznej części kursu. Część praktyczna przeprowadzana jest:

  • na placu manewrowym,
  • w ruchu miejskim,
  • w ruchu poza obszarem zabudowanym.

Na zakończenie kursu szkoła jazdy przeprowadza wewnętrzny egzamin, który, podobnie jak państwowy egzamin na prawo jazdy w WORD-zie, składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Egzamin wewnętrzny ma za zadanie nie tylko sprawdzić umiejętności i wiedzę przyszłego kierowcy, ale także zapoznać go z procedurami odbywania się egzaminu państwowego. Dzięki temu kursant mniej stresuje się podczas egzaminu w WORD.

By autor with 0 comments