Każda kobieta ciężarna powinna przemyśleć zrealizowanie badań prenatalnych. Przeprowadzenie tych badań ustali stan zdrowia dziecka podczas życia płodowego. Badania prenatalne są podzielone na dwie grupy: badanie nieinwazyjne oraz inwazyjne. Za sprawą badań prenatalnych ujawnia się znaczną część wad wrodzonych jak również pozwalają one na wybranie optymalny sposób ich kurowania po porodzie, a także w czasie ciąży. Pierwszą grupę badań stanowią badania inwazyjne, które wymagają pobrania np. w przypadku amniopunkcji płynu owodniowego, druga grupa to badania bazujące na zdjęciach ultrasonograficznych lub krwi pacjentki. Test PAPP-A należy do grupy badań nieinwazyjnych. Test ten zaleca się wykonywać w pierwszym trymestrze ciąży między 10 a 14 t.c.. Istotnym zamierzeniem tego badania jest wykrycie przypuszczalnych anomalii w toku rozwoju płodu, z dużym naciskiem na wady genetyczne. Badanie to realizuje się na krwi pobranej od ciężarnej. W laboratorium realizuje się analizę występowania białek beta-HCG oraz PAPP-A. Efektywność tego badania wynosi ok. 90 procent. Dodatkowym przedstawicielem badania prenatalnego nieinwazyjnego jest test podwójny. To oznaczenie zwykle zalecany bywa ciężarnym w pierwszym trymestrze ciąży i wyznaczany jest z surowicy krwi. Badanie to przeprowadza się z takich czynności jak: pobranie i analiza krwi ciężarnej (surowica), przeprowadzenie precyzyjnej rozmowy z ginekologiem, gruntowna analiza zdobytych w rezultacie testu rezultatów oraz omówienie wszelkich aspektów badania w czasie rozmowy pacjentką. Zapraszamy wszystkie przyszłe mamy do wykonania ww. testów.