Rejestracja spółki zoo cz. 1
Rejestracja spółki zoo cz. 1

Na początku owego roku niższa izba parlamentu uchwaliła nowelizację istotnie upraszczającą rejestrację spółki .

Obecnienie jest jużkonieczna wizytacjau notariusza,gdyżmożnadokonaće-rejestracjipoprzez Net.Lecz mimoprzyspieszeniaprocedurrejestracyjnych,działalność politycznapaństwaprzez cały czasniesłuży otwieraniu polskichspółek. Spółka osobowa i spółka kapitałowa - którą zarejestrować? Pierwotnympytaniem,jakiepowinniśmy sobie zadać przytworzeniuspółki to w jakimzakresieprawnympragniemyją zarejestrować:osobowym lubkapitałowym? W przypadku spółek osobowych (jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, cywilnej i partnerskiej) podatek dochodowypłacimy jedynie w tokurejestracji spółki,tymczasemspółka kapitałowa (sp. z o.o. i akcyjna)zmuszanas dozapłaty również w przyszłości(w pierwszej kolejnościodzyskuspółkii raz jeszczeod dywidendy).Równoleglespółka kapitałowa daje namuprzywilejowanie ochronyprzedobligacją prywatną. Z tym dylematem musi się zmierzyć każdyczłowiek biznesu,jakkolwiekpodjęciedefinitywnejdecyzji nie jest takskomplikowanejak mogłoby się wydawaćNa początku owego roku niższa izba parlamentu uchwaliła nowelizację istotnie upraszczającą rejestracjęspółki .

Obecnie nie jest już konieczna wizytacja u notariusza, gdyż można dokonać e-rejestracji poprzez Net.Lecz mimo przyspieszenia procedur rejestracyjnych, działalność polityczna państwa przez cały czas nie służy otwieraniu polskich spółek.

Spółka osobowa i spółka kapitałowa - którą zarejestrować?

Pierwotnympytaniem, jakie powinniśmy sobie zadać przy tworzeniu spółki to w jakim zakresie prawnym pragniemy ją zarejestrować: osobowym lub kapitałowym? W przypadku spółek osobowych (jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, cywilnej i partnerskiej) podatek dochodowy płacimy jedynie w toku rejestracji spółki, tymczasem spółka kapitałowa (sp. z o.o. i akcyjna) zmusza nas do zapłaty również w przyszłości (w pierwszej kolejności od zysku spółki i raz jeszcze od dywidendy).Równolegle spółka kapitałowa daje nam uprzywilejowanie ochrony przed obligacją prywatną. Z tym dylematem musi się zmierzyć każdy człowiek biznesu,jakkolwiek podjęcie definitywnej decyzji nie jest tak skomplikowane jak mogłoby się wydawać.

By autor with 0 comments