Pisanie prac dyplomowych
Pisanie prac dyplomowych

Dyplomówka jest pracą promocyjną pozwalającą na pozyskanie tytułu zawodowego po zdaniu wymaganych egzaminów. Praca promocyjna na poziomie licencjatu to tzw. dyplomówka. Złożona jest z reguły z co najmniej trzech części, max. pięciu. Coraz popularniejsze są prace licencjackie teoretyczno-badawcze. Część bazującą na literaturze przygotowuje się na podstawie analizy literatury tematu. Z kolei część badawczą na bazie zrealizowanych badań. Innymi składowymi licencjatu pozostają wstęp, zakończenie, bibliografia, czy aneksy. Przygotowuje także poglądowe konspekty prac dyplomowych oraz zestawienia bibliograficzne. Stawka za stronę jest stała i zamyka się w dwóch stawkach 19 pln i 25 zł strona. Prace licencjackie coraz częściej mają charakter teoretyczno-metodyczny. Wzięcie pod uwagę wątku praktycznego sprowadza się do zaprojektowania, przeprowadzania i analizy wyników badania w magisterce. Tego rodzaju praca promocyjna składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Redagowanie pracy magisterskiej o charakterze aplikacyjnym wymaga właściwej wiedzy z zakresu podstaw metodologicznych badań własnych, w tym problemów i hipotez empirycznych, przedmiotu badania, czy też instrumentarium badawczego. Dyplomanci po krótkim wykładzie z metodologii nie zawsze umieją w pełni samodzielnie poprawnie napisać część praktyczną pracy magisterskiej. Stąd, warto zaopatrzyć się we wzorzec, który zoptymalizuje proces pisania tematu magisterskiej.

By autor with 0 comments
Miejsce systematyczności w pisaniu pracy licencjackiej
Miejsce systematyczności w pisaniu pracy licencjackiej

Napisanie dobrej jakościowo pracy dyplomowej wymaga czasu i chęci. Pierwszy etap to określenie tematu pracy i wybór promotora. Kolejny rozpisanie konspektu pracy licencjackiej, a przed rozpoczęciem opracowywania rozdziału pierwszego - jego zaakceptowanie przez promotora (którego wcześniej trzeba sobie wybrać i zapisać się na odpowiednie seminarium). Kolejny krok to skompletowanie źródeł, ich hierarchizacja i rozpoczęcie pisania pracy. Ten etap wielu studentów odkłada w czasie, a to duży błąd.

Tekst pracy dyplomowej wymaga systematycznego "dopieszczania". Dlaczego systematycznego? Po pierwsze dlatego, żeby za każdym razem nie tracić czasu na zapoznawanie się z treścią rozdziału, który uprzednio zredagowaliśmy. Po drugie, dlatego żeby zdążyć z przygotowaniem tekstu pracy dyplomowej na czas i mów oddawać konkretne partie zrealizowanego materiału promotorowi. Jeżeli jednak z jakichś względów nie udało nam się przygotować tekstu na czas, można skorzystać z pomocy oferowanej przez wyspecjalizowane firmy świadczące profesjonalną pomoc w tej materii i wzorcowe prace dyplomowe. Pomoc tego rodzaju świadczy np. Biuro Literackie Pegaz, które na swojej stronie zamieszcza interesujące i pomocne materiały dla Studentów. Można wysunąć założenie, że prace dyplomowe pisane systematycznie są lepsze jakościowo, niż prace które zostały napisane w dwa tygodnie, choć nie można założyć, że tak jest w każdym przypadku. Systematyczność pozwala bowiem na głębsze wejście w problematykę, na skonfrontowanie doniesień z różnych "miejsc", np. literatura, konferencje, sympozja, luźne rozmowy w środowisku akademickim, czy zwykle seminaria, które są świetną okazją do porozmawiania z promotorem na temat pisanej pracy licencjackiej.

By autor with 0 comments