Kiedy warto wziąć kredyt?
Kiedy warto wziąć kredyt?

Ilość oraz rodzaje kredytów bankowych będących do dyspozycji na rynku przyprawiają o zawrót głowy. Poszukując źródła finansowania swoich własnych celów, ma do dyspozycji bardzo szeroką gammę produktów finansowych. Jak się w tym wszystkim połapać?Pod pojęciem kredytu przyjmujemy usługę bankową udzielaną jedynie przez bank, oznacza to, iż definicje kredytu oraz pożyczki nie są ze sobą tożsame (pożyczka jest udzielona też przez inne podmioty gospodarcze, jak również osoby fizyczne).Rozróżnienie kredytów jest dość bogate, ze względu na rozmaite walory, którym możemy je zaklasyfikować.

Mamy więc między innymi kredyty udzielane w związku na typ osoby biorącej kredyt, przedmiot finansowania, walutę czy rodzaj spłaty.Kredyty bankowe to takie, które są udzielane podmiotom gospodarczym (tzw. firmowe) , konsumenckie -, czyli dla osób indywidualnych .Ponadto w ramach rozróżnienia rozróżniamy kredyty dla firm:kredyty obrotowe - na zabezpieczenie bieżącej działalności, z reguły nie wymagające zabezpieczenia;inwestycyjne - udzielane do finansowania bieżących bądź najbliższych inwestycji, na gruntownie wskazany cel, kredyt wymaga zabezpieczenia.Osoba indywidualna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, może otrzymać:kredyt gotówkowy – uzyskamy go nawet jeśli mamy niewielkie dochody najłatwiejszy do otrzymania, typ kredytu konsumenckiego, wystarczy tylko okazać dokument poświadczający przychody, za to należy się liczyć z wysokim oprocentowaniem;kredyt hipoteczny - kredyt oferowany na sfinansowanie nabycia nieruchomości, udzielany zarówno osobom indywidualnym, jak osobom fizycznym;kredyt samochodowy - kredyt łatwo dostępny, prędko i zwykle nie wymaga wielu formalności, o oprocentowaniu znacznie niższym aniżeli kredyt gotówkowy.Innym rodzajem kredytu jest studencki . Największą zaletą jest bardzo niewielkie oprocentowanie - 2,5%, wadą jest to, iż jest udzielany tylko studentom.Bezspornie przy całej szerokie gamie dostępnych dzisiaj produktów bankowych można by wyszczególniać ich konkretne typy i podział dość długo, jednak najważniejsze jest zastanowienie się, na jaki cel chcemy przeznaczyć pożyczone pieniądze. Każdy bank posiada w swej ofercie dość zbliżone kredyty, różniące się detalami w postaci oprocentowania, wysokości prowizji czy ubezpieczenia, a także warunkami, które trzeba spełnić, by uzyskać kredyt.

By autor with 0 comments