Kurs w zakresie metodologii badań własnych na uczelniach wyższych jest z reguły bardzo ograniczony i sprowadza się wyłącznie do przekazania Studentom podstaw teoretycznych. W rezultacie, bardzo często mają oni problemy ze sformułowaniem założeń badawczych, przeprowadzeniem badania i omówieniem wyników. Stąd warto skorzystać ze szkolenia w tym zakresie. Interesująca ofertę warsztatową w tym zakresie proponują szkolenia Know How. Wszystkie proponowane przez firmę szkolenia studenckie łączy jeden element metodologia szkolenia badania pedagogiczne, społeczne, edukacyjne, własne kierowane są do dyplomantów, magistrantów i doktorantów. Warsztaty metodologiczne organizowane są na terenie całej Polski a program szkolenia bazuje na praktycznych przykładach. Terminarz spotkań dostępny jest na stronie szkoleń Know How. Warto skorzystać z oferty, gdyż szczególnie wysoko oceniane są prace dyplomowe i magisterki rozwijające wątek empiryczny. Na szkoleniu nauczysz się jak sformułować problemy badawcze i hipotezy robocze, ustalić zmienne i wskaźniki, przygotować ankietę, zanalizować i zaprezentować uzyskane wyniki, a w konsekwencji wyciągnąć wnioski. Przed każdym szkoleniem przeprowadzamy ankietę diagnostyczną, która pozwala na poznanie oczekiwań uczestników szkolenia. W trakcie szkolenia wykorzystywane są takie aktywne metody, jak: burza mózgów, case study, praca w grupach. Poszerzysz swoje horyzonty myślowe i rozwiniesz zdolności analitycznego myślenia. Zapraszamy studentów z Wrocławia, Warszawy, Krakowa, Gdańska i wielu innych miast.