Dostęp do informacji jest jedną z najlepszych miar postępu cywilizacyjnego. Ostatnie dekady sprawiły, że w dostępie do informacji przeciętnego zjadacza chleba nastąpiła prawdziwa rewolucja. Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, dwie techniczne innowacje oraz błyskawiczne się ich rozprzestrzenienie spowodowały prawdziwy przełom informacyjny. Chodzi tu oczywiście o Internet i telefonię komórkową. Każdy z tych wynalazków z osobna sprawił prawdziwą rewolucję. Co ciekawe, jednoczesny czas rozprzestrzeniania się tych innowacji spowodował niezwykle intensywne wzajemne oddziaływania i interakcje pomiędzy nimi. Coraz powszechniejsza dostępność do sieci sprawiła, że reklama w Internecie dotycząca np. telefonów komórkowych zwiększyła znacznie ich sprzedaż. Wzrastająca zaś ilość telefonów komórkowych zwiększa również dostępność do zawartości sieci, jaką są między innymi strony internetowe i zawarte na nich usługi reklamowe. Wspierają one działalność np. portali zakupowych, które przy pomocy takich narzędzi, jak szablony Allegro zwiększają sprzedaż np. telefonów komórkowych. Tworzy to niezwykły i dotychczas niespotykany samonapędzający się mechanizm informacyjno-socjologiczny mający wpływ na niemal wszystkie dziedziny życia. Począwszy od różnych rodzajów prowadzenia biznesu, takich jak serwis komputerów Radziechowy, przez sposób spędzania wolnego czasu, a na nowych, niezwykle niebezpiecznych chorobach cywilizacyjnych skończywszy. Wszystko to opiera się na gwałtownym, niespotykanym w całej dotychczasowej historii wzroście dostępu do informacji.