Coraz więcej osób korzysta z pomocy psychoterapeutycznej – Psychoterapia przestała być tabu?

Coraz więcej osób chodzi na różnego rodzaju seanse pomocy psychologicznej – czy to w formie psychoterapii czy zajęć rozwoju osobistego. Terapia długoterminowa – na którą się uczęszcza wiele lat – zaczęła dla wielu ludzi stanowić ważną część ich świata. Praca nad sobą, nad znajomością siebie i swoich ograniczeń coraz częściej jest wręcz powodem do samozadowolenia. Jeszcze stosunkowo niedawno korzystanie z psychoterapii otoczone było aurą tajemniczości, albo wręcz zawstydzenia. Życie psychiczne – i jego zdrowie – nie było traktowane jako temat do zwierzeń. Jednak ostatnio można zauważyć wyraźny, nowy kierunek w tym zakresie. Z psychoterapii korzystają ludzie, którzy mają różnego rodzaju kłopoty psychiczne czy międzyludzkie, ale również ci, którzy przeżywają bardziej podstawowy brak sensu życia. W tego rodzaju sytuacjach współpraca z psychoterapeutą ma za cel nie tyle dać odpowiedź na pytanie: jak sobie radzić z moimi trudnościami?, a raczej na pytanie dotyczące tego, jak właściwie żyć.

Na terapię udaje się też coraz więcej par żeby ulepszyć swój związek czy pracować nad kryzysem. Tego typu sesje są najczęściej bardzo emocjonalne i wyczerpujące, ale mogą stanowić źródło realnych zmian dla rodziny (czytaj więcejtutaj). Na psychoterapię grupową natomiast należy się udać wtedy, kiedy przeżywamy trudności w kontaktach z innymi ludźmi, obawiamy się ich lub przeżywamy intensywny wstyd. Psychoterapia grupowa może bardzo pomóc nauczyć się jak tworzyć prawdziwe więzi, jak rozwiązywać konflikty i jak konstruktywnie dawać informacje zwrotne innym. (informacje zwrotne są szczególnie ważne dla osób, które borykają się z konfliktami w relacjach)