W XXI wieku technologia postępuje strasznie prędko. Niejeden z nas już nienadąża. Rozwój technologiczny postępuje nie tylko w zakresie informatyki i elektroniki ale także w budownictwie i przemyśle. Kto by pomyślał 50 lat temu o przewiertachsterowanych, przciskach pod nawierzchniami czy o usługach minikoparką i koparką łańcuchową. Są to usługi niesłychanie skomplikowane, które wymagają konkretnej wiedzy i doświadczenia ale są to też szczególnie kosztowne działania. Wykwalifikowanie kadry i sprzęt kosztuje majątek.

Przeciski realizuje się wszędzie tam gdzie wymagana jest bezwykopowa forma wykonywania robót ziemnych przy budowie infrastruktury telekomunikacyjnej, wodowciagowej, światłowodowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej i ciepłowniczej. Przeciski nie niszczą otoczenia naturalnego, nie utrudniają ruchu samochodów oraz nie obciążają kosztami naprawy powierzchni.

Przewierty sterowane to bezwykopowa technologia układania rurociągów, zarówno stalowych jak i z tworzyw syntetycznych. Technologia owa jest potrzebna w sytuacji, gdy nie można sobie zezwolić na typowy wykop bo wiązałoby się to z dużymi trudnościami logistycznymi lub sporymi kosztami prac metodą tradycyjną.

Poza tym znaczącym udogodnieniem są usługi minikoparką i koparką łańcuchową. Pozwalają wykonanie szybkiego wykopu pod np. budowę przydomowej oczyszczali ścieków, fundamenty, instalacje domofonowe i wiele wiele innych. Nie trzeba już męczyć jak kiedyś i kopać samemu. Narzędzia stworzą to za nas co powzwoli zaoszczędzić dużo energii i czasu.