Każdy przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą boryka się z wieloma różnorakimi problemami. Najczęściej przedsiębiorcy skarżą się na procedurę otwierania działalności gospodarczej. Ongiś bardzo popularne pojęcie tzw. jednego okienka w chwili obecnej niejako trochę przygasło. Faktycznie zaś w dalszym ciągu otwieranie działalności gospodarczej nie należy do rzeczy przyjemnych. Kolejnymi narzekaniami przedsiębiorców są wymogi stawiane im już w toku prowadzonej działalności gospodarczej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Konieczność dokonania stosownych zgłoszeń, uzyskania certyfikatów, zezwoleń powoduje, że koniecznym jest stałe lub tymczasowe korzystanie przez przedsiębiorców z pełnej obsługi prawnej ich firm i przedsiębiorstw. Obsługę prawną pełnią kancelarie adwokackie oraz inne kancelarie prawne tudzież prawnicze, które w sposób stały sprawują pieczę nad bezpieczeństwem prawnym prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej. Tym samym gwarantują pomoc prawną w bieżących sprawach oraz uniknięcie kłopotów z prawem w przyszłości. Wystarczy być przeciętnym obserwatorem, aby dostrzec znane sytuacje gdy problemy z urzędem skarbowym doprowadziły niejedną firmę do bankructwa. W dzisiejszych czasach wyzwaniem jest również obrót prawny z przedsiębiorcami zagranicznymi w tym zwłaszcza takie kwestie jak zabezpieczenie kontraktów w sensie zagwarantowanie wypłacalności kontrahenta przedsiębiorcy. Stopień skomplikowania lub raczej rozwinięcia współczesnego obrotu prawnego w tym z zagranicą powoduje stałą konieczność korzystania z pomocy fachowego pełnomocnika, czy też po prostu prawnika. W sytuacji gdyby zaszła konieczność przeprowadzenia chociażby windykacji należności. Przy czym musi to być osoba której kompetencje nie powinny budzić żadnych wątpliwości. Takim osobami są przykładowo osoby wykonujące zawód zaufania publicznego jak chociażby zawód adwokata. W chwili obecnej prowadzenie pomocy prawnej jest oparte najczęściej na świadczeniu i wykonywaniu usług prawnych w oparciu o stały abonament. Zapewniający dostęp przez ściśle określony czas klientowi bezpośrednio do osoby prawnika.