Usługi notarialne realizowane są przez osoby zaufania publicznego a potwierdzane przez notariusza dokumenty w ramach czynności notarialnych mają charakter dokumentu urzędowego. Jednocześnie każdy notariusze jest zobowiązany by w ramach realizowania poszczególnych czynności notarialnych zabezpieczyć prawa oraz interesy zarówno stron czynności notarialnej a także innych osób, których mogą dotyczyć skutki prawne danej czynności notarialnej. Notariusze realizują szeroki zakres czynności, które obejmują między innymi sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia. W ramach czynności notarialnych realizowane są również poświadczenia między innymi zgodności odpisów, wyciągów z okazanym dokumentem, dat okazania dokumentu, własnoręczności podpisu. W kancelariach notarialnych wykonywane są również takie czynności jak przyjmowanie pieniędzy, dokumentów czy papierów wartościowych w celu ich przechowania. Notariusze oferują również spisywanie protokołów dotyczących zgromadzeń, które odbywają się w spółkach czy organizacjach społecznych. Notariusz za swoje usługi przyjmuje również wynagrodzenie, które jest określane przez rozporządzenie ministra. Notariusz może pobierać opłaty w zależności od rodzaju wykonywanej czynności notarialnej, stopnia zawiłości danej czynności, nakładu pracy, który notariusz wkłada w wykonanie czynności a także czasu przeznaczonego na daną czynność. Jednocześnie w kancelariach notarialnych pobierane są różne opłaty jak podatki od czynności cywilnoprawnych, podatki od spadków i darowizn.