Henna ciemny brąz
Henna ciemny brąz

Każda Przyszła mama zastanawia się, przed narodzinami dziecka, które wózki dziecięce są godne uwagi. Bo przecież bezpieczeństwo dziecka jest najważniejsze. Gdy uporamy się z jego wyborem, pojawiają się pytanie odnośnie rozwoju dziecka, jego inteligencji oraz upodobań. Nie ma zgodności poglądów, czy na jakiej podstawie można przewidzieć wyższą inteligencję u niemowlęcia. Wielu lekarzy twierdzi, że jest to nie możliwe. Nawet nie można przypuszczać wyższej inteligencji u dziecka tylko dlatego, że wcześniej zaczęło siedzieć lub chodzić. Aczkolwiek dziecko upośledzone umysłowo zaczyna zwykle później chodzić i również z opóźnieniem nabywać inne sprawności, to jednak dziecko o wysokiej inteligencji nie musi wykazywać tych umiejętności wcześnie. Chociaż dzieci, które uczą się mówić bardzo wcześnie wykazują często wysoką inteligencję ale zdarza się, że wiele z tych o wyższej inteligencji zaczyna mówić później niż przeciętnie. Dobry obserwator niemowlęcia potrafi ocenić jego żywotność, zdecydowanie, koncentrację, szybkość działania i wprowadzenia zamiaru w czyn, ale tylko duże doświadczenie w obcowaniu z dziećmi, daje gwarancję ustalenia rozsądnej opinii. Doświadczenie uczy, że w ocenie przypuszczalnego poziomu inteligencji nie można opierać się wyłącznie na tym co reprezentują sobą rodzice. Dzieci rodziców o wysokiej inteligencji osiągają raczej stopień inteligencji niż ich rodzice, natomiast te, które pochodzą z rodzin o przeciętnej inteligencji, mają tendencję do osiągania wyższej inteligencji niż stwierdza się u matki czy ojca. Szybki rozwój mowy w okresie wczesnego dzieciństwa, polegający na formułowaniu zadań, a później na bogactwie słownictwa i ekspresji stanowią wiążące wskaźniki wyższej inteligencji. Prawdziwie pogodne dziecko może dobrze mówić długimi zdaniami wcześniej niż przeciętne.

henna orzechowy brąz

By autor with 0 comments